Klik hier wanneer deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.

peil
Inhoudsopgave
> Start werkzaamheden Stationsomgeving Kennispark
> Verbetering kwaliteit openbare ruimte
> Werkzaamheden en bereikbaarheid
> Nieuwe bedrijfskavels
> Tot slot
april 2012
 
Start werkzaamheden Stationsomgeving Kennispark

In de tweede helft van mei starten de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Stationsomgeving Kennispark. De firma Temmink uit Oldenzaal gaat vervolgens aan de slag met de herinrichting van het gebied.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de actuele stand van zaken. U vindt meer informatie op de projectsite.foto zuidaanzicht rotonde

Verbetering kwaliteit openbare ruimte

De herstructurering van de omgeving van NS station Enschede Drienerlo is onderdeel van het Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente. De herstructurering van deze stationsomgeving van Kennispark Twente heeft drie hoofddoelen:
1. De uitstraling van het gebied en de beeldkwaliteit van het stationsplein op duurzame wijze een flinke impuls geven.
2. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de (stations)omgeving voor alle vormen van vervoer: auto’s, bussen, treinreizigers, fietsers en wandelaars.
3. Het ontwikkelen van een flink aantal vierkante meters (maximaal 40.000 m2) aan bedrijfskavels in de omgeving van het NS station en langs het Capitool.

Wethouder Kennispark Marijke van Hees licht de reden van de herstructurering toe: "Kennispark Twente is een innovatiecampus waar kennisintensieve ondernemers zich succesvol kunnen ontwikkelen. Bovendien ligt in de directe omgeving het Twente Village met onder meer het voetbalstadion van FC Twente, de IJsbaan Twente en Go Planet Parc. Elke week bezoeken duizenden mensen dit gebied. Dat vraagt om een duurzame omgeving die dezelfde ambitie uitstraalt, de noodzakelijke faciliteiten biedt en daarop is ingericht. Een inspirerende omgeving maakt het bovendien extra aantrekkelijk voor ondernemers en organisaties om zich hier te vestigen." 

  Marijke van Hees, projectwethouder Kennispark
Marijke van Hees, project-wethouder KennisparkOntwerp 'Forum' wordt nu gerealiseerd

De gemeente Enschede werkt bij de herstructurering nauw samen met de direct betrokken partijen zoals de Stichting Kennispark, FC Twente, ProRail, de ondernemersvereniging en omliggende bedrijven en organisaties.

Mede op basis van de vele gesprekken en de reacties tijdens de inloopbijeenkomst in november 2011 is gekozen voor de uitvoering van de ontwerpvariant Forum.

Kwaliteitsslag
In het ontwerp Forum wordt de verblijfsruimte voor bezoekers nadrukkelijk gescheiden van de ruimte voor het verkeer.
Projectmanager Matthijs Schaap (Projectmanagementbureau gemeente Enschede): "In het ontwerp worden de bestaande knelpunten aangepakt. Zo komt aan de noordzijde van het station meer ruimte voor supportersstromen en bussen; de wateroverlast wordt aangepakt; de rotonde wordt vernieuwd, net als de (te) steile trappen aan de zuidzijde. Kortom: er wordt een kwaliteitsslag gemaakt die de uitstraling van het hele gebied ten goede komt."

Wie meer wil weten kan het ontwerp Stationsplein Kennispark-Drienerlo op de projectwebsite bekijken.

  Projectmanager Matthijs Schaap (Projectmanagementbureau gemeente Enschede)Projectmanager Matthijs Schaap (Projectmanagement- bureau gemeente Enschede)
 


Werkzaamheden en bereikbaarheid

Bij de planning van de werkzaamheden is nadrukkelijk rekening gehouden met het (voetbal)programma van FC Twente. Rob Willemsen (projectleider gemeente Enschede): "Een aantal grote onderdelen van het project is half juli grotendeels afgerond: de trap aan de zuidzijde van het station; de rotonde aan de voorkant; de tunnel en het tijdelijke stationsplein. Zodat een soepele aan- en afvoer van supporters gegarandeerd is als het voetbalseizoen weer begint."

Het totale werk duurt tot eind november 2012. Tijdens de werkzaamheden wordt voor elke wedstrijd in de Grolsch Veste overleg gevoerd tussen FC Twente, de politie, de aannemer en de gemeente. Daar wordt besproken hoe de supportersstromen zo optimaal mogelijk kunnen worden gefaciliteerd gegeven de lopende werkzaamheden.

Bedrijven blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden
De bedrijven, het stadion, Go Planet Parc: alle locaties blijven te allen tijde bereikbaar. Rob Willemsen: "De buslijn blijft gehandhaafd; het station blijft van twee kanten bereikbaar; het supportersvervoer komt niet in het gedrang en alle bedrijven blijven bereikbaar via het Capitool. De omleidingsroutes worden uiteraard duidelijk aangegeven."

De planning is te vinden op de projectwebsite.

  Rob Willemsen (projectleider gemeente Enschede)

Rob Willemsen
(projectleider
gemeente Enschede)

 Nieuwe bedrijfskavels

In de stationsomgeving Kennispark is plek voor nieuwe kennisintensieve ondernemers. Nicole Verzijl is accountmanager bij het Ondernemersloket Enschede: "Op de innovatiecampus Kennispark Twente is een optimaal klimaat gecreëerd voor innovatie en ondernemerschap, zowel fysiek als in ondersteuningsregelingen. Voor ondernemers die hier graag onderdeel van uit willen maken, zijn in de omgeving van het station ongeveer vijftien nieuwe kavels beschikbaar. Dichtbij het station en voorzieningen en met onderzoeksfaciliteiten binnen handbereik, is het de ideale vestigingslocatie voor innovatieve bedrijven."

Voor hulp bij het vinden van een geschikte locatie en introductie in netwerken kunt u contact opnemen met Nicole Verzijl via onderneem@enschede.nl.

Relevante links:
Kaart beschikbare bedrijfskavels
Ontwikkelingsplan Kennispark/B&S Park
Ondernemersloket gemeente Enschede

  Nicole Verzijl (Accountmanager Ondernemersloket gemeente Enschede) Nicole Verzijl (Accountmanager Ondernemersloket gemeente Enschede)
 

Kennispark Twente biedt plaats aan nieuwe kennisintensieve ondernemers (foto: pand Sigmax)
Kennispark Twente biedt plaats aan nieuwe kennisintensieve ondernemers (foto: pand Sigmax)

Tot slot
Ook de digitale nieuwsbrief ontvangen? Of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Hans Lammertink (communicatieadviseur gemeente Enschede) via h.lammertink@enschede.nl.

Voor nieuws en actualiteiten zetten we ook Twitter in: gebruik #053kennispark.

 Herstructurering Stationsomgeving Kennispark wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Logo Provincie Overijssel   Logo Ministerie van Economische Zaken

Kennispark Twente is een initiatief van Universiteit Twente, Saxion, Provincie Overijssel, Regio Twente en gemeente Enschede.

Logo Twente Kennispark  

 
Afmelden
Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U wordt vervolgens automatisch verwijderd uit ons adressenbestand.
 
enschede-stad-van-nu