Bericht niet leesbaar? klik hier.
December 2021
header.png

Nieuwsbrief Glane

In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de diverse projecten die momenteel in en rondom Glane spelen. Wilt u meer weten over de projecten?

Herinrichting Weertsstraat

Op maandag 20 december hebben wethouder Jaimi van Essen, projectleider Arend ten Barge en, namens de Dorpsraad, Annieta Poorthuis en Herman Nagel, het definitieve ontwerp van de heringerichte Weertsstraat gepresenteerd. Het ontwerp is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met bewoners en belanghebbenden. Het ontwerp is vervolgens op 14 december door het college van B&W vastgesteld. De ontwerptekening kunt u op de website van de gemeente bekijken.

Er worden vier extra parkeerplaatsen in de Weertsstraat aangelegd. Daarvoor koopt de gemeente extra grond aan van een van de buurtbewoners. Daarnaast worden er nieuwe bomen geplant en wordt de straat voorzien van klinkers in plaats van asfalt. Hiermee krijgt de Weertsstraat een vriendelijker, groener en dorpser aanzien. De oude riolering wordt vervangen en de regenwaterafvoeren van de woningen worden afgekoppeld van de vuilwaterriolering.

Meer lezen? Ga naar Herinrichting Weertsstraat - Gemeente Losser.

Inloopmoment Weertsstraat

Indien de coronamaatregelen het toelaten, wordt in dorpshuis De Glaan eind januari of begin februari 2022 een inloop georganiseerd voor de bewoners van de Weertsstraat om de definitieve plannen en de uitvoeringsplanning nog een keer toe te lichten. De verwachting is dat de nutsbedrijven in maart beginnen met de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Aansluitend wordt met de rioleringswerkzaamheden begonnen.

Verleggen van de Dinkel, fietspad
en Glanestraat

Half november is de herinrichting van het Dinkeldal tussen de Glanestraat en de Duitse grens afgerond. Inmiddels wordt hier begroeiing ingeplant. Ook de herinrichting van de Glanestraat is afgerond. Op de plek van de fietspadoversteek is een plateau aangebracht. De bebouwde kom van Glane begint nu net voor dit plateau. Er zijn vier toeristische parkeerplaatsen aangelegd bij de Dinkel. De bankjes die hier stonden zijn iets verplaatst.

Glanestraat ligt er prachtig bij

De Glanestraat is heel “circulair” met bestaande gebakken klinkers aangelegd. Mocht u zijn wezen kijken, dan heeft u kunnen zien dat dit machinaal gebeurd is, waarbij de stratenmakers rechtop konden blijven staan. Het nieuwe fietspad, tussen de Duitse grens en Glanestraat, is ook klaar. Bij geschikt weer wordt de voetgangersbrug over de Dinkel in dit deel gelegd. Na de hoogwaterperiode in het voorjaar wordt het struinpad half verhard aangelegd, zodat het ook met een rollator en kinderwagen goed beloopbaar is. Ook leggen we nog een wandelpad aan vanaf het nieuwe fietspad aan de Glanestraat tot aan de Weertsbrug.

Rondleiding langs de werkzaamheden

In september is er door waterschap Vechtstromen en de gemeente Losser een rondleiding georganiseerd voor belangstellenden. Er werd uitleg gegeven over de werkzaamheden, het nieuwe fietspad en de inrichting van het gebied. Een goede opkomst van bewoners en belangstellenden maakte de rondleiding tot een succes!

TN maakte een mooie drone film van het nieuwe fietspad en de Dinkel. Bekijk de beelden hier

Belevingsplek

Samen met de initiatiefnemers, ODIN Landschapsontwerpers en de Dorpsraad is er een definitief ontwerp gemaakt voor een belevingsplek op het groene veld aan de Gronausestraat. Op burendag zijn er door de initiatiefnemers al enkele sport- en spelattributen geplaatst. Over het beheer van deze belevingsplek wordt door de verschillende partijen nog gesproken.

Dorpshuis De Glaan

De gemeente Losser heeft kort geleden een brief ontvangen van de Dorpsraad Glane. Daarin staat dat de dorpsraad akkoord gaat met de renovatie van het dorpshuis op de huidige locatie. Nadere berichten hierover zullen volgen.

Inloopspreekuur over de
uitvoering van projecten

Voor de uitvoering van de projecten in Glane, zoals herinrichting Dinkeldal, aanleg nieuwe fietspad, vlonders en bruggen en herinrichting Weertsstraat en Glanestraat wordt elke 1e maandag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur gehouden in de rode bouwkeet van aannemer Negam, vooraan in de Gronausestraat bij het tankstation. Hierbij zijn doorgaans vertegenwoordigers van waterschap Vechtstromen, aannemer Negam en de gemeente Losser aanwezig. Op 3 januari 2022 vervalt het spreekuur.
Ga naar www.losser.nl/glane voor meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Dan kunt u deze sturen naar communicatie@losser.nl

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een mail naar: communicatie@losser.nl
T: 053 53 77 44     Uit buitenland +31 53 53 77 44     www.losser.nl
fb.png li.png insta.png yt.png